POLÍTICA DE PRIVACITAT

Objectiu de la política de privacitat

Ravals Taller Escola d’Arts i Oficis informa als usuaris que compleix amb la normativa vigent sobre matèria de protecció de dades, i especialment amb el REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES. REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016.

Titular: RAVALSTALLER – Isabel Bonet Rebollo

Adreça: Raval de Dins 32, 08202 Sabadell (BARCELONA)

E-mail: info@ravalstaller.cat

N.I.F. 33877546H

Web: www.ravalstaller.cat

Conforme al que es disposa en la normativa vigent, RAVALSTALLER – Isabel Bonet Rebollo –  només recull les dades estrictament necessàries per a oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i/o activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades personals pot variar amb el temps degut a possibles canvis en la legislació, jurisprudència o als criteris seguits per l’Agència Espanyola de protecció de dades o l’autoritat competent en tot moment. És per això que RAVALSTALLER – Isabel Bonet Rebollo – es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís de l’accés als llocs web, així com a pràctiques del sector.

En aquest cas RAVALSTALLER – Isabel Bonet Rebollo – anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb suficient antelació, abans de posar-los en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades de caràcter personal, subministrades per correu electrònic o formularis/registres de qualsevol tipus (online i offline) seran tractats segons la normativa vigent REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 sobre protecció de dades de caràcter personal, i en qualsevol cas, tindran el caràcter de confidencial pel personal de RAVALSTALLER – Isabel Bonet Rebollo – que administri aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE CEDIR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

 

VOLUNTARIETAT

S’informa als usuaris del lloc web que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present web són voluntàries, mentre que la negativa a subministrar les dades sol·licitades poden implicar una denegació d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSECUÈNCIA

Mitjançant la realització dels formularis inclosos en els diferents websites relacionats als serveis oferts per RAVALSTALLER – Isabel Bonet Rebollo -, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades facilitades en un fitxer de dades de caràcter personal, que és administrat per RAVALSTALLER – Isabel Bonet Rebollo -, podent exercir els drets pertinents segons la següent clàusula.

INFORMACIÓ PER A l’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ, CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES, INFORMACIÓ, SUPRESSIÓ, LIMITACIÓ I PORTABILITAT

Els usuaris poden exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en el REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES. REGLAMENT (UE) 2016/679 i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició, cancel·lació de les dades, informació, supressió i portabilitat. Qualsevol usuari pot exercir els drets esmentats en el paràgraf anterior, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia del DNI o passaport, a l’adreça de RAVALSTALLER – Isabel Bonet Rebollo -.

Al mateix temps, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-nos-ho per qualsevol mitjà amb justificant de recepció, al centre, a l’adreça indicada, o mitjançant la devolució del nostre correu amb la paraula “baixa”, o des de la pestanya corresponent al peu dels correus electrònics que rep.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com el seu nom, correu electrònic i codi postal. Aquesta informació és rebuda per RAVALSTALLER – Isabel Bonet Rebollo – i mai es ven, transfereix o s’arrenda a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei (RAVALSTALLER – Isabel Bonet Rebollo – utilitza MailChimp com la seva plataforma automàtica d’e-mail marketing. Al donar-nos les teves dades consents que la informació que ens proveeixes sigui transferida a MailChimp perquè la processi conforme a la seva política de privacitat termes d’ús).

RAVALSTALLER – Isabel Bonet Rebollo – és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a RAVALSTALLER – Isabel Bonet Rebollo – amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució de productes d’organització, així com la realització d’activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Així mateix l’informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació d’usuaris i per a realitzar estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recopilació de dades i sempre que se sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades.

RAVALSTALLER – Isabel Bonet Rebollo – pot fer ús de les seves dades per a enviar-li informació relativa al centre, les activitats realitzades o altres temes relacionats.

COMPROMÍS DELS USUARIS PER A QUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER

Introduir dades en un o alguns formularis de captació de dades implica l’acceptació d’aquests termes d’ús i política de privacitat, donant a entendre que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal per al mateix i es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en la nostra web.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’USUARI

Així mateix, i encara que l’usuari hagi estat informat de la possible existència de cessions de dades personals a tercers, i s’hagi recaptat el seu consentiment a aquestes cessions, en cap cas, excepte en els coberts per la legislació vigent, cap tercer aliè a RAVALSTALLER – Isabel Bonet Rebollo – tindrà accés, sense el consentiment dels usuari a les seves dades personals i/o de navegació. En els altres casos RAVALSTALLER – Isabel Bonet Rebollo – col·laborarà perquè aquests tercers compleixin amb la legislació vigent, no obstant això la responsabilitat serà exigible al tercer citat.

RAVALSTALLER – Isabel Bonet Rebollo – no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquest lloc web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un correu electrònic al nostre e-mail amb la paraula “baixa” en l’apartat assumpte o des de la pestanya corresponent al peu dels correus electrònics que rep.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER AL SEU ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als llocs web com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en ells, serà responsabilitat exclusiva de l’usuari.

Per tant, l’ús que pot fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes accessibles a través de la pàgina web està subjecta a la llei, nacional o internacional, així com els principis de bona fe i ús lícit pels usuaris, que serà totalment responsable per l’accés i l’ús adequat.

Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legislació, la moralitat, ordre públic, bons costums, els drets de tercers o de l’empresa, tot això segons les possibilitats i finalitats per als quals van ser concebuts.

RAVALSTALLER – Isabel Bonet Rebollo – no assumeix cap responsabilitat, directa o indirecta, per lucre cessant o mal emergent, derivat del mal ús del servei o continguts realitzats pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/202, de l’11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web és:

Titular: RAVALSTALLER – Isabel Bonet Rebollo –

Adreça: Raval de Dins 32, 08202 Sabadell (BARCELONA)

E-mail: info@ravalstaller.cat

N.I.F. 33877546H

Web: www.ravalstaller.cat

CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la pàgina web li atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per l’Empresa en el mateix moment que l’usuari accedeix a la web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la web, ja que pot haver-hi modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

El centre no es fa responsable de les webs no pròpies, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o des de qualsevol contingut posat a la seva disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un accés a una web, no pròpia, es realitza per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i RAVALSTALLER – Isabel Bonet Rebollo – no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè.

RAVALSTALLER – Isabel Bonet Rebollo – no es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat del seu ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través seu, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar malament un vincle, tant en contactar a la web de RAVALSTALLER – Isabel Bonet Rebollo -, com en accedir a la informació d’altres webs des de la web de RAVALSTALLER – Isabel Bonet Rebollo -.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines.

La finalitat d’aquests cookies és millorar el servei que oferim a clients i visitants.

Els cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació:

Data i hora de l’última vegada que l’usuari ha visitat la web.

Disseny de contingut que l’usuari ha triat en la seva primera vista a la web.

Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees, en cas de que n’hi hagi.

RAVALS TALLER

- Isabel Bonet -
Escola d'arts i oficis

Raval de Dins, 32 · 08202 Sabadell (Barcelona)
Tel. 93 854 43 25 

E-mail: info@ravalstaller.cat

Dilluns a divendres de 10-12h i de 16-20h.

Subscriu-te al butlletí

Enviem un butlletí mensual infomant de les nostres activitats. 

Gràcies per subscriure't al nostre butlletí.

pornobonjourxvedio.bizxhamaster.bizdesisexvideos.codesiporn.watchxvideo2.bizxsextube.coxsextube.co